دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 13
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سوگل مطلبی طلاتپه مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی و ساخت بستر های پلیمری جهت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی جنینی موشی به سلول های قلبی .......
تاریخ:
1395/10/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیوه شاکری
تاریخ:
1395/10/14
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیوه شاکری مورد تصویب مدیر گروه مدیرگروه کامپیوتر-محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهینه سازی الگوریتم خفاش .......
تاریخ:
1395/10/14
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شيوه شاكري مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهینه سازی الگوریتم خفاش .......
تاریخ:
1395/10/14
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم حسن زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: لسیلسی .......
تاریخ:
1395/10/05
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیرگروه فیزیک-یعقوبی
دانشجو: مهدی حسین پور بصرا
تاریخ:
1395/10/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدی حسین پور بصرا
تاریخ:
1395/10/04
موضوع: صدور کد
مدیرگروه فیزیک-یعقوبی برای پایان نامه دانشجو مهدی حسین پور بصرا کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیرگروه فیزیک-یعقوبی
دانشجو: مهدی حسین پور بصرا
تاریخ:
1395/10/03
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیرگروه فیزیک-یعقوبی
دانشجو: مهدی حسین پور بصرا
تاریخ:
1395/10/03
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیرگروه فیزیک-یعقوبی
دانشجو: مهدی حسین پور بصرا
تاریخ:
1395/10/03
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیرگروه فیزیک-یعقوبی
دانشجو: مهدی حسین پور بصرا
تاریخ:
1395/10/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیرگروه کامپیوتر-محمدی
دانشجو: مهدی حسین پور بصرا
تاریخ:
1395/10/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی حسین پور بصرا
تاریخ:
1395/09/15
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی حسین پور بصرا مورد تصویب مدیر گروه مدیرگروه کامپیوتر-محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طبقه بندی تصاویر برگ گیاهان در تصاویر دارای پس زمینه پیچیده با استفاده از الگوریتم ژنتیک .......
تاریخ:
1395/09/15
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی حسین پور بصرا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طبقه بندی تصاویر برگ گیاهان در تصاویر دارای پس زمینه پیچیده با استفاده از الگوریتم ژنتیک .......
تاریخ:
1395/09/15
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدمرتضی حسین زاده کاشیکلا مورد تصویب مدیر گروه میثم محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: یایای .......
تاریخ:
1395/08/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سيدمرتضي حسين زاده كاشيكلا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: یایای .......
تاریخ:
1395/08/24

سوالات متداول