دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 2                   کاربران مهمان: 28
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: دلارام غزالی
تاریخ:
1397/05/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: دلارام غزالی
تاریخ:
1397/05/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: میلاد محمد پور
تاریخ:
1397/05/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: دلارام غزالی
تاریخ:
1397/05/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بابک حاجی پور
تاریخ:
1397/05/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ساناز ابدی مرزونی
تاریخ:
1397/05/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: باقر زمانی
تاریخ:
1397/05/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حقوق-اسماعیلی
دانشجو: سیده مریم جلالی
تاریخ:
1397/05/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدباقر اسداله پور مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه عمران- باباتبار قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی آثار پوزولان سوپر فلای اش و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن تحت دمای بالا .......
تاریخ:
1397/05/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی بحرینی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه عمران- باباتبار قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و ارزیابی پاسخ روسازی بتنی تحت بارگذاری ترافیکی در گوشه دال .......
تاریخ:
1397/05/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه برهمه مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه صنایع غذایی-شهیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: استخراج و ریز پوشانی ترکیبات زیست فعال گیاه علف چشمه برپایداري اکسیداتیو سیستم مدل غذایی (روغن ذرت) .......
تاریخ:
1397/05/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو انیتا اردشیر مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه صنایع غذایی-شهیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، آنتی اکسیدانی و حسی کیک های اسفنجی با استفاده از آرد کینوآ، پودر چای اولانگ و سفید .......
تاریخ:
1397/05/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو میران غلامی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه صنایع غذایی-شهیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیرپولولان برزنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی به روش ریزپوشانی در ماست سین بیوتیک .......
تاریخ:
1397/05/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: هادی افرازنده
تاریخ:
1397/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسنعلی متان
تاریخ:
1397/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسنعلی متان
تاریخ:
1397/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسنعلی متان
تاریخ:
1397/05/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سعيد سعادت منش مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شبیه سازی عددی مقاومت در اتصال T شکل کانال تهویه مطبوع .......
تاریخ:
1397/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسنعلی متان
تاریخ:
1397/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسنعلی متان
تاریخ:
1397/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسنعلی متان
تاریخ:
1397/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسنعلی متان
تاریخ:
1397/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسنعلی متان
تاریخ:
1397/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا شاهینی
تاریخ:
1397/05/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیما عبدلی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی بزه قاچاق مواد مخدر با تاكيد بر آموزه های فقهی .......
تاریخ:
1397/05/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر مسعودی
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر مسعودی
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر مسعودی
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر مسعودی
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر مسعودی
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر مسعودی
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر مسعودی
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر مسعودی
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر مسعودی
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر مسعودی
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ملیکه عابسی
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب فتحی اهنگری
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن شعبانی بکنظر
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن شعبانی بکنظر
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن شعبانی بکنظر
تاریخ:
1397/05/25

سوالات متداول