دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 2                   کاربران مهمان: 13
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه نبی زاده گنگرج
تاریخ:
1398/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه نبی زاده گنگرج
تاریخ:
1398/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه نبی زاده گنگرج
تاریخ:
1398/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه نبی زاده گنگرج
تاریخ:
1398/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه نبی زاده گنگرج
تاریخ:
1398/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه نبی زاده گنگرج
تاریخ:
1398/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه نبی زاده گنگرج
تاریخ:
1398/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه نبی زاده گنگرج
تاریخ:
1398/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه نبی زاده گنگرج
تاریخ:
1398/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرهاد صالحی
تاریخ:
1398/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ازاده حیدری اسکی
تاریخ:
1398/01/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ازاده حیدری اسکی
تاریخ:
1398/01/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ازاده حیدری اسکی
تاریخ:
1398/01/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ازاده حیدری اسکی
تاریخ:
1398/01/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ازاده حیدری اسکی
تاریخ:
1398/01/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو وحید متقی نژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تعیین پارامترهای مؤثر در طراحی دهکده اکوتوریسم با تأکید بر معماری زمینه گرا جهت شناساندن ارزش های بومی منطقه به گردشگران (نمونه موردی: روستای درکش، خر .......
تاریخ:
1398/01/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد هادی زاده
تاریخ:
1397/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی داودی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: حمایت از بزه دیدگان خاص در حقوق جزای ایران و ایالات متحده آمریکا در پرتو اسناد بین المللی .......
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علي شاكري مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه مدل بهبود امنیت و حریم خصوصی چندرسانه در اینترنت اشیا با استفاده از الگوریتم رمزنگاری سبک وزن .......
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرهاد صالحی
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: شایسته اکبرزاده
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: شایسته اکبرزاده
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: شایسته اکبرزاده
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: شایسته اکبرزاده
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: شایسته اکبرزاده
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: شایسته اکبرزاده
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: شایسته اکبرزاده
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرهاد صالحی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه عمران- باباتبار قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تعیین مسیر بهینه با رعایت اصول زیست‌محیطی با استفاده از تلفیق روش تصمیم‌گیری تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش‌های فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ( .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرهاد صالحی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تعیین مسیر بهینه با رعایت اصول زیست‌محیطی با استفاده از تلفیق روش تصمیم‌گیری تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش‌های فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ( .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ملیکا واحدی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل فولادین
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه نبی زاده گنگرج
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کورش شفاف
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: سید کمال الدین دریاباری
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: سیدامیرحسام ساداتی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یوکابد سلمانیان
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمزه خاکپوراسپاهی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمزه خاکپوراسپاهی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمزه خاکپوراسپاهی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمزه خاکپوراسپاهی
تاریخ:
1397/12/27

سوالات متداول