دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 48                   کاربران مهمان: 81
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ساناز ابدی مرزونی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم گمرکی .......
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد علی توحیدی کریمی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: قلمرو علم قاضی در وارسی به دعاوی مدنی .......
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد جواد فاضل مقدم
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: راضیه پیروزنیا
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی خان زاد
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیدا فارسی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیدا فارسی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیدا فارسی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیدا فارسی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: رضا عزیززاده
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: محسن خوشبرش
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: آرزو کهن سال درویشانی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی حسین پور مورد تصویب مدیر گروه مدیرگروه کامپیوتر-محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طبقه بندی تصاویر برگ گیاهان در تصاویر دارای پس زمینه پیچیده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان و شبکه های عصبی .......
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی مختاری
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد جواد فاضل مقدم
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی مختاری
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نیلوفر غنودی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: دهکده سلامت با رویکرد معماری طبیعت گرا و تاکید بر هماهنگی معماری با طبیعت در شهرستان آمل .......
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی قلی پور لداری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحي خانه فرهنگ و هنر بر اساس حفظ ارزش هاي هويتي مازندران براي گذراندن اوقات فراغت ساكنين و گردشگران در بابل .......
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرزانه قدیری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مركز تاريخ وتمدن ايران با تاکید بر معماری ایرانی و در نظر گرفتن نقش اب در معماری (نمونه موردی شهر تهران) .......
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا شاهینی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی فرهنگسرا با تاکید بر ادراک ذهنی شهروندان جهت ارتقا تعاملات فرهنگی و اجتماعی در بافت قدیم گرگان .......
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیرگروه فیزیک محمدعلی رمضانپور
دانشجو: علی پورباقر
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو خشایار حامدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهینه سازی مصرف انرژی در یک ساختمان اداری با تاکید بر نحوه اثرگذاری بازشوها بر تهویه طبیعی (نمونه موردی: یزد) .......
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینت اعتصامی
تاریخ:
1397/02/03

سوالات متداول