دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 12
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کاظم علی پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: استقلال هیئت مدیره ، مالکیت دولتی و نوسان بازده سهام .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سید محمد اسماعیل کاظم زاده سنگدهی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش حسابرسان و ارزیابی روشهای پیشگیرانه در تخلف بودجه در سازمانهای دولتی .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه یوسفی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: احمد حسن زاده
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نادیا سامری
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نادیا سامری
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: الهام برارتبارنشلی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو لیلا عبدالملکی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی وتحلیل رویه قضائی ایران درمبارزه وپیشگیری وضعی در زمینه سایبرتروریسم .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: ایمان رحمانی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: مریم اسماعیل نژاد
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا نادری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر گردش سالم نخبگان سیاسی بر افزایش سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در جامعه .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مریم اسماعیل نژاد
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: طاهره صادقی گلوردی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ایمان رحمانی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه روانشناسی خان محمدی
دانشجو: ازاده بهادر
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اوات صلواتی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه روانشناسی خان محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثربخشی‌طرحواره‌درمانی بر رفتارهای پرخطر، تاب‌آوری و سرسختی روانشناختی زنان‌آسیب‌پذیرشهر تهران .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی اقاجانی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حسابداری-صادقی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و خطای پیش بینی جریان های نقدی آتی با درنظرگرفتن عدم اطمینان محیطی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو روزیتا سلیمانی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حسابداری-صادقی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین زمان بندی گزارشگری مالی و خطای پیش بینی جریان های نقدی آتی با در نظر گرفتن نظارت بيروني در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ته .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حسابداری-صادقی
دانشجو: سید محسن ابراهیمی پاکزاد
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حسابداری-صادقی
دانشجو: مرسده سراج جورشری
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حسابداری-صادقی
دانشجو: سجاد الهی نژاد
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مایده تقی نیا اهنگری
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید شیرازی محمدی
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید شیرازی محمدی
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه صنایع غذایی-شهیدی
دانشجو: بنت الهدی ابراهیمی سرست
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نیوشا عمرانی خیابانیان مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه صنایع غذایی-شهیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثرکنسانتره پروتئین شیر و جایگزینی آن با پروتئین های غیر لبنی بر ویژگی های شیمیایی، میکروبی، بافتی و حسی پنیر فتا بدون آب پنیر .......
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صدیقه مزینانی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه صنایع غذایی-شهیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر پودر کنسانتره پروتئین شیر و جایگزینی آن با پروتئینهای غیر لبنی بر ویژگیهای فیزیکو شیمیایی، میکروبی و حسی پنیر فتای بدون آب پنیر تولید شده به رو .......
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نیوشا عمرانی خیابانیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثرکنسانتره پروتئین شیر و جایگزینی آن با پروتئین های غیر لبنی بر ویژگی های شیمیایی، میکروبی، بافتی و حسی پنیر فتا بدون آب پنیر .......
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صدیقه مزینانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر پودر کنسانتره پروتئین شیر و جایگزینی آن با پروتئینهای غیر لبنی بر ویژگیهای فیزیکو شیمیایی، میکروبی و حسی پنیر فتای بدون آب پنیر تولید شده به رو .......
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه - جلالی
دانشجو: سحر یوسفیان ملا
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه - جلالی
دانشجو: سارا سادات میرسلطانی
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه - جلالی
دانشجو: آنا هاشمی حفظ آباد
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: سید محمد حسنی
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سید محمد حسنی
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زینب اسدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نحوه دادخواهی افراد حقیقی و حقوقی در تملکات غیر قانونی ناشی از تصرف دستگاه های دولتی در حقوق ایران .......
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی - برزگر
دانشجو: حسام الدین یاسینی
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: حسام الدین یاسینی
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر پژوهش فتاحی
دانشجو: مصطفی شاه بهرامی
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر پژوهش فتاحی
دانشجو: مصطفی برزگر
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر پژوهش فتاحی
دانشجو: سمیه رمضانی نیا
تاریخ:
1397/07/23

سوالات متداول