دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 75                   کاربران مهمان: 230
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو نسیم احمدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهه صادقی سطری
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه - جلالی
دانشجو: امیررضا عباسی
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حسابداری-صادقی
دانشجو: الهه صادقی سطری
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی - برزگر
دانشجو: علی سید خلخالی
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: زهرا تفضلی
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو مهران منصوری زینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو مرسده سراج جورشری کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: صدور کد
س سا برای پایان نامه دانشجو زهرا تفضلی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: صدور کد
س سا برای پایان نامه دانشجو زهرا تفضلی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: صدور کد
س سا برای پایان نامه دانشجو زهرا تفضلی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: صدور کد
س سا برای پایان نامه دانشجو زهرا تفضلی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: صدور کد
س سا برای پایان نامه دانشجو زهرا تفضلی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: احسان سهرابی
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: مسعود صادق شش پلی
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: مهتاب نوری
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: زهرا تفضلی
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: مرتضی خلیل خلیلی
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: عادله ملوک زاده
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: سیده هانیه شفیعی
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: حمید حسن نژاد
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه صنایع غذایی-شهیدی
دانشجو: نیلوفر ده دشتیان
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شبنم امامی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه صنایع غذایی-شهیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر عطر مایه و عصاره آزاد و ریز پوشانی شده با نانولیپوزوم دارچین بر لیستریا مونوسایتوژنز و اشرشیا کولی تلقیح شده به گوشت چرخ شده گاو و ارزیابی ویژگی .......
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شبنم امامی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر عطر مایه و عصاره آزاد و ریز پوشانی شده با نانولیپوزوم دارچین بر لیستریا مونوسایتوژنز و اشرشیا کولی تلقیح شده به گوشت چرخ شده گاو و ارزیابی ویژگی .......
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عطاالله محمدی فردویی
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ایوب عباس نژاد متی کلایی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر مکمل های غذایی بر خصوصیات کمی و عملکرد و اجزای عملکرد رتون .......
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جعفر علیزاده
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اسماعیل فلاح مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تعیین برنامه زراعی کشت گندم با استفاده از رهیافت برنامه ریزی ریاضی (مطالعه موردی شهرستان آمل) .......
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نیلوفر ده دشتیان
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نیلوفر ده دشتیان مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه صنایع غذایی-شهیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اندازه گیری گزانتین در حضور کافئین در نمونه های ماهی با استفاده از حسگر الکتروشیمیایی نانو ساختار .......
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نيلوفر ده دشتيان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اندازه گیری گزانتین در حضور کافئین در نمونه های ماهی با استفاده از حسگر الکتروشیمیایی نانو ساختار .......
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایوب فاضل زاده سوادکوهی
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عادله ملوک زاده
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عادله ملوک زاده
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زهرا تفضلی
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حسابداری-صادقی
دانشجو: سیده مریم حسینی ایمنی
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیده هانیه شفیعی
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سید امید شریفی قلعه سری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ولع مصرف و تاب آوری در معتادان بهبود یافته در شهر نکا .......
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سید امید شریفی قلعه سری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ولع مصرف و تاب آوری در معتادان بهبود یافته در شهر نکا .......
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: تهمینه تقی نژاد
تاریخ:
1397/10/27

سوالات متداول