دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 4
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جواد طالب پور اقاملکی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه ویژگیهای شخصیت و خودپنداره با سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر دبیرستان های دولتی شهر بابل .......
تاریخ:
1396/09/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پونه صادقی مرشت مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حقوق-اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی جرم کلاهبرداری از شرکت های بیمه در حقوق ایران .......
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پونه صادقی مرشت مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی جرم کلاهبرداری از شرکت های بیمه در حقوق ایران .......
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مونا غلامیان
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بارانه دوانلو مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه بهزیستی روانشناختی و سلامت معنوی با امید به زندگی سالمندان شهرستان ساری .......
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهناز فتحی شوبی
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مونا غلامیان
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مونا غلامیان
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسیم ابراهیمی
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسیم ابراهیمی
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسیم ابراهیمی
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسیم ابراهیمی
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسیم ابراهیمی
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شهرزاد غفاری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی خواص پروبیوتیکی باکتریهای اسید لاکتیک جداشده از ماست سنتی ارائه شده در بازار محلی شهرستان ساری .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمید علویان عمرانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثير مشاوره حسابرسي بر تاخير گزارش حسابرسي و تجديد ارائه صورتهاي مالي متغير مستقل : مشاوره حسابرسي : از نسبت هزينه و الحاقيه براي ساير خدمات حسابرسي .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمید علویان عمرانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثير مشاوره حسابرسي بر تاخير گزارش حسابرسي و تجديد ارائه صورتهاي مالي متغير مستقل : مشاوره حسابرسي : از نسبت هزينه و الحاقيه براي ساير خدمات حسابرسي .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدساسان حیدری
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن مهرآبادی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن مهرآبادی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی شعبان زاده خوشرودی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه مکانیک، متالوژی-حسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عددی تاثیر پارامتر های مهم بر خواص مکانیکی ماده در فرآیند ترکیبی ECAP-ECSEE .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی شعبان زاده خوشرودی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عددی تاثیر پارامتر های مهم بر خواص مکانیکی ماده در فرآیند ترکیبی ECAP-ECSEE .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم درویشی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش هوش اخلاقی وادراک خطردرپیش بینی فرسودگی تحصیلی واهمال کاری دانش اموزان ششم ابتدايي شهرستان امل .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاضل پنجه ای مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر شناخت درمانی گروهی در کاهش نگرانی و افسردگی بیماران مرد و زن مبتلا به اچ ای وی / ایدز در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهریار .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه بوری
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیده مونا طیبی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه صنایع غذایی-شهیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ویژگی‌های کیفی و حسی پنیرهای موجود در بازار ایران .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مونا قاضی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه صنایع غذایی-شهیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اندازه گیری محتوای کارتنوئید انواع زردآلوهای خشک شده بازار ایران و استخراج آن .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مونا قاضی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اندازه گیری محتوای کارتنوئید انواع زردآلوهای خشک شده بازار ایران و استخراج آن .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیده مونا طیبی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ویژگی‌های کیفی و حسی پنیرهای موجود در بازار ایران .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: طیبه میرزایی رضایی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ملیحه دل آرام احمدی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ملیحه دل آرام احمدی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم اگینده
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبدالمنان معصومی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه صنایع غذایی-شهیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي برخي ويژگي هاي استاندارد شيرخام عرضه شده در فروشگاه هاي شهر گرگان .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدسعید حسینی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقايسه اولويت بندي نقاط حادثه خيز بين روش هايي بر پايه آمار تصادفات و روش هاي علت گرا بر پايه طراحي مميزي ايمني راه ها (مطالعه موردي محور آمل - محمود .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایمان نوروزپور
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایمان نوروزپور
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایمان نوروزپور
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایمان نوروزپور
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایمان نوروزپور
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ولی اله شاه بابازاده
تاریخ:
1396/09/22

سوالات متداول