دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 61                   کاربران مهمان: 104
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سید عباس علوی
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منیرسادات قمصری جوینانی
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ماری پهلوانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر تاب آوری و تحمل ابهام مادران دارای کودکان اتیسم .......
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جواد شاکری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثربخشی معنادرمانی گروهی بر احساس گناه و انزوای اجتماعی والدین دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم شهرستان شهریار .......
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا محمودی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثربخشی آموزش موسیقی بر ارتباط اجتماعی و پرخاشگری کودکان اوتیسم مرکز توانبخشی نیک اندیشان شهرستان ساری .......
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرانک رضایی قره بلاغ مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: گروه درمانی شناختی رفتاری در درمان اضطراب و ناگویی هیجانی مادران دارای فرزندان اوتیسم در کلینیک نیک اندیشان ساری .......
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیرخسرو قمری مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه معماری-ابراهیم زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مرکز آفرینش های هنری با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی و اجتماع پذیری برای جوانان در شهر تهران .......
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا لعلی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه معماری-ابراهیم زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی باغ کتاب بابل با رویکرد بازآفرینی شهری در راستای افزایش حضور پذیری شهروندان .......
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیر گروه روانشناسی خان محمدی
دانشجو: سیده فروغ حسنی
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محرمعلی سالاریان
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیده فروغ حسنی
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیرحسین روحی
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیرحسین روحی
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سید سهیل معنوی امری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثرات کودهای سیلیکاته در شرایط تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، خصوصیات کیفی و مقاومت به آفات و بیماری ها در ارقام مختلف برنج .......
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه روانشناسی خان محمدی
دانشجو: سمیرا یوسفوند
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه روانشناسی خان محمدی
دانشجو: خجسته رفیعی هاره
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه روانشناسی خان محمدی
دانشجو: نسیم افتخار تترستاقی
تاریخ:
1397/09/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صابر نوایی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حقوق-اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اسباب انحلال نکاح موقت و آثار آن درحقوق ایران و فقه امامیه .......
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجتبی محمدی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حقوق-اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح .......
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احمد افرازه مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حقوق-اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: حق عینی و دینی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه .......
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه نصیری اوانکی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حقوق-اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اشاعه ی فحشا در فضای مجازی و پیشگیری از آن .......
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا برخوری مهنی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حقوق-اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحت نظرگاه و حقوق دفاعي متهم در نظام حقوقي ايران، انگلستان، فرانسه و ايالات متحده آمريكا .......
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی شهید پور اهنگر مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حقوق-اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: عدم قابلیت استناد بطلان در شرکت های سهامی در نظم حقوقی کنونی در مقایسه با لایحه جدید تجارت .......
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن فاضل معاصر مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حقوق-اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه ی قصد و رضا در اعمال حقوقی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان .......
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مقداد ابراهیم زاده شرمه
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه ثمنی
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیداشکان نیاکی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه معماری-ابراهیم زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: خوانشی نو از هندسه معماری ایرانی در طراحی موزه بین المللی هنرهای اسلامی در منطقه کیش با تاکید بر گفتگوی تمدن ها .......
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو مائده زاهدی تجریشی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو فرید فقانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو ادیب حسینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو امیرحسین روحی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو مجید علی زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: معصومه بیکی
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو راضیه السادات حسینی خالدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه شکری
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نفیسه رمضان زاده
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نفیسه رمضان زاده
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نفیسه رمضان زاده
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نفیسه رمضان زاده
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو شایان مجیدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/08/30

سوالات متداول